Stress en Burn-out

image

Wat is Stress?

Stress betekent letterlijk druk of spanning.
Iedereen heeft dit nodig om alert te kunnen reageren, geconcentreerd  te werken of optimaal te presteren. Dit gevoel van onder druk staan is een (draag)last die je prima kunt dragen als je vitaal bent. Maar bij te lang of te veel stress kan de draaglast teveel worden (en dus de draagkracht overschrijden) waardoor problemen en klachten ontstaan (denk aan spierpijn, hoofdpijn, rugpijn, hartklachten, druk op de borst, chronisch hoge bloeddruk, versnelde en/of verhoogde ademhaling, concentratie- en geheugenproblemen, slaapproblemen, darmklachten, verminderd libido). 
Het eerder genoemde principe van draagkracht-draaglast is een belangrijk principe wanneer je kijkt naar mensen en hoe zij zich voelen. Wat maakt dat iemand zich gestrest voelt of waar komen klachten vandaan? Ieder persoon heeft een andere draagkracht; als vitaliteitscoach kijk ik samen met je naar de factoren die de draagkracht beïnvloeden en gaan we op zoek naar waar verandering mogelijk is. Zodat de balans tussen draagkracht en draaglast weer goed en gezond is.

image

Burn-out

Er zijn verschillende definities voor burn-out; de letterlijke betekenis is 'opgebrand' zijn.  Als je een burn-out hebt, voel je je lichamelijk, psychisch en emotioneel totaal uitgeput. Het is het eindstadium van een langdurige periode van stress en (over)spanning. Hierdoor krijg je last van zowel lichamelijke als geestelijke uitputting. Een burn-out kun je niet alleen krijgen door stress op je werk, maar ook door spanningen in de privésfeer. Vaak is het een combinatie van die twee.
Bij een burn-out ben je niet meer in staat om normaal te functioneren in je dagelijkse werk of gezin. Zaken zoals je bed uitkomen, boodschappen doen of de kinderen naar school brengen kunnen al teveel zijn voor je. 
Je bent (erg) emotioneel om niets, je hebt vaker een kort lontje of iets kleins kan net teveel zijn. Je batterij is dus leeg en je bent niet meer in staat om deze op te laden. De juiste behandeling zorgt ervoor dat je van je klachten herstelt.

image

Verschil overspannenheid en burn-out

Overspannen zijn is, zoals eerder omschreven, een opstapeling van stress. Je hebt te lange tijd onder druk gestaan. Echter; dit is wel om te keren. Haal je de stressfactor weg dan verdwijnen ook de klachten.
Dat is bij burn-out niet het geval. Bij een burn-out is er vaak sprake van jarenlange roofbouw op je lichaam. Je kunt jezelf niet meer 'even opladen'. Mensen met een burn-out zijn meestal ook langere tijd bezig met het herstellen. Herstellen kun je door de juiste ontspanning en rust in combinatie met het (langzaam) opbouwen van inspanning. Beweging is hier dus ook van belang, zij het als het juist wordt opgebouwd. Ook voeding speelt een rol bij het herstel. Als vitaliteitscoach begeleidt ik je daarin.